Modrý terapeut - analýza přístroje Somavedic Medic Kobalt

14. 08. 2019

Stejně jako jeho bratr Rubín se výkonově nachází mezi modelem Medic a Uran. Jedná se o posílený Medic, který je více zaměřen na horní čakry (zejména šestou) a na psychiku.

Co tedy Modrý terapeut všechno umí? Pomáhá s depresemi, panickými stavy či trudomyslností. Z toho vyplývá, že také pomáhá zlepšovat koncentraci. Tato působení jsou vždy individuální a působí dlouhodobě. Posuny lze očekávat za 3 měsíce až jeden rok, dle konkrétních dispozic. Kobalt také působí přibližně o čtvrtinu silněji na zprůtočnění propojovacího kanálu mezi pravou a levou mozkovou hemisférou. I to je důvod, proč jsem mu začal říkat „Modrý terapeut“.

Analýza přístroje Somavedic Medic Kobalt

Datum uvedení do provozu: 3.7.2019
Okruh aktivního působení: 80 metrů (v průměru, tvar pole: koule)
Vyzařující energie: cca 715 000 BE

 

U dvojice Kobalt a Rubín se poprvé setkáváme s novou funkcí jež nám právě tyto dva nové přístroje přinášejí. Je to vůbec poprvé, kdy přístroj Somavedic působí efektivně také na úrovni barvoterapie. Kobalt je tedy zároveň i barvoterapeutický prostředek. Vaše mysl se v jeho poli napojí do frekvence vibrací kobaltového odstínu modři a tělo začne všechny aspekty, související s touto barvou, harmonizovat. To je princip léčení barvou. Frekvence vibrací kobaltového odstínu modři působí blahodárně na duchovní úroveň jedince, kterou pozdvihuje. Tato barva přísluší duchovně-spirituální rovině a spojuje se s hodnotami jako jsou pravda, poznání, moudrost, věrnost a stálost. Z modré pochází nejvyšší forma inspirace a proto je sama o sobě barvou duchovně založených lidí. To se týká zejména kobaltového odstínu modré a indigové, která podporuje intuici a mimosmyslové vnímání. Tyto funkce jsou přístroji vlastní, díky jeho jádru, kde je specifická sestava minerálů, polodrahokamů a drahých kovů. Vytváří také ještě lepší pole pro meditaci než-li model Medic.

 

Vliv na čakry a auru

 • Do jaké míry má vliv na otevírání čaker37% (platí pokud na sobě vědomě pracujeme)
 • Do jaké míry má vliv na harmonizaci biopole čakry85%
 • Do jaké míry má vliv na aktivitu čaker30%
 • Jaký vliv má na harmonizaci aury člověka – jak dokáže "opravit" auru100%
 • Dokáže Somavedic podpořit průtočnost propojovacího kanálu mezi čakramiano

 

Vilv na GPZ

 • Do jaké míry eliminuje vliv GPZ100%
 • Do jaké míry eliminuje elektrosmog obecně100%
 • Do jaké míry zmírňuje škodlivé působení wi-fi záření: 100%
 • Do jaké míry zmírňuje škodlivé působení blue-tooth záření100%
 • Do jaké míry zmirňuje škodlivé působení mikrovlnných záření90%
 • Do jaké míry zmírňuje škodlivé působení sítí GSM (kromě 5G)100%

 • Do jaké míry zmírňuje škodlivé působení sítě 5G
 • okruh od 0 do 10ti metrů ca 70%
 • okruh od 10ti do 30ti metrů ca 40%
 • okruh od 30ti do 60ti metrů ca 20%

To jak se přístroj dokáže přesně vypořádat s 5G přesně ukáže až praxe. Pevně věřím, že ke spuštění plného provozu 5G sítě u nás nedojde. Japonsko již zakázalo provoz 5G sítě na celém svém území. V Evropě je zakázána 5G síť například v celém katastru Brusselu. Zde můžete podepsat petici proti spuštění 5G sítě v České Republice.

Odkaz na peticihttps://www.petice24.com/pozastavit_zavadni_technologie_mobilnich_siti_5g_a_zavest_diskusi_na_ochranne_limity_pro_stavajici_technologie?s=60070908

 

 • Do jaké míry zmírňuje škodlivé působení sítí digitálních TV a radio signálů100%
 • Do jaké míry zmírňuje škodlivé působení vyzařování elektrického proudu: 92%

 

 

Další funkce

 • Do jaké míry eliminuje negativní vyzařování z lidí: 100%
 • Do jaké míry eliminuje psychosomatické energie v prostoru100%
 • Do jaké míry chrání proti působení torzních polí: 100%
 • Do jaké míry eliminuje škodlivé vlivy chemtrails100%
 • Do jaké míry chrání proti působení egregorů náboženství92%
 • Do jaké míry působí příznivě na rozvoj mimořádných schopností32%
 • Do jaké míry pomáhá prohloubit meditaci: 71%
 • Do jaké míry zlepšuje koncentraci89%
 • Do jaké míry působí na zlepšování celkového fyzického zdravotního stavu člověka78%
 • Do jaké míry působí na zlepšování psychiky59%
 • Do jaké míry eliminuje negativní dopady onkologické "léčby"41%
 • Působí Somavedic příznivě na všechny bytosti ve svém dosahu působnostiano
 • Působí Somavedic příznivě na stav "alfa"ano
 • Dokáže Somavedic odstranit zhoubné nádory: ne
 • Dokáže Somavedic zpomalit růst zhoubných i nezhoubných nádorůano
 • Dokáže Somavedic zmírnit negativní vlivy antibiotikano
 • Dokáže Somavedic příznivě ovlivnit psychickou pohoduano (více než ostatní modely Somavedic)
 • Má Somavedic příznivý vliv na fungování obou mozkových hemisférano (na úrovni modelu Uran)
 • Má Somavedic příznivý vliv na fungování propojovacího kanálu mezi mozkovými hemisféramiano (více než ostatní modely Somavedic)
 • Má Somavedic příznivý vliv na zvyšování životní energie člověkaano
 • Má Somavedic příznivý vliv na zvyšování frekvence vibrací člověkaano (Tento parametr se týká lidí, kteří na sobě v této době vědomě pracují. Tím, jak na sobě pracujeme, zvyšujeme si svou frekvenci vibrací. To, jaký má vliv na zvýšení frekvence vibrací, je individuální u každého člověka).
 • Vytváří pole Somavedicu ochranu proti působení černé magieano

 

V poli modelové řady Medic, tedy i našeho Modrého terapeuta Rubínu, je velmi obtížné vysávat z druhých lidí energii. To platí jak vědomě, tak nevědomě. V případech, kdy je proti jedinci použita těžká černá magie a je do něj instalována astrální parazitická kvazibytost, která mu odsává energii, Kobalt snižuje její působení.

Poměrně často se vyskytují případy, kdy se nějaká osoba, která je v okruhu působení přístroje, dožaduje jeho vypnutí. Ve všech hlášených případech se jednalo o člověka, který vědomě nebo nevědomě vysával z druhých lidí a bytostí životní energii nebo praktikoval černou magii.

To je dáno zřejmě několika faktory. Jednak tím, že Somavedic obsahuje frekvence, které ruší určité frekvence, na kterých funguje černá magie – vysávání energie a za druhé  tím, že Somavedic neustále čistí celé své okolí od všeho, co je nejen pro lidský organismus nebezpečné a neblahodárné. 

 

 • Dokáže Somavedic vypudit ze svého pole poltergeistyano (Zde samozřejmě záleží na dotyčném poltergeistu, případně skupině poltergeistů a jejich energii a způsobu, jakým si ji obstarávají (to stále zatím nikdo uspokojivě nevysvětlil).
 • Má Somavedic příznivý vliv na rozvoj fantasie: ano (to je pouze funkce přístroje Kobalt)

 

Další zjištění

Pokud máte doma model Uran, nebo Amber, pak je Modrý terapeut vaším ideálním druhým Somavedikem a společníkem do vaší domácnosti, kanceláře nebo léčebného centra.

Jako většina modelů Somavedic, i Kobalt působí příznivě na vyhlazování vrásek.

Pokud chceme používat přístroj zároveň i na barvoterapii, tak je v tomto případě nutné aby byl model Kobalt umístěn v místnosti samostatně. To platí v případě, že máte doma více modelů Somavedic, nebo jiný, stálý zdroj barevného světla.

Blahodárné účinky tohoto přístroje na psychiku, lze zesílit, když po místnosti, kde je přístroj zapojen, rozptýlíte minerál „modrý živec“ v takovém množství, aby jeho celková váha byla alespoň na třetině váhy samotného přístroje Kobalt.

Doporučuji vyzkoušet meditaci s přístrojem u hlavy, nebo ho mít u hlavy během spánku (klidně umístit pod postel). Pokud meditujete v pyramidě, tak jej nemějte uvnitř pyramidy.

 

Ohledně častých dotazů na čakry jsem učinil následující zjištění:

Všechny modely Somavedic kromě Atlantiku působí určitým způsobem na čakry – viz mé analýzy. U třech modelů se dá říci, že zejména na nějaké čakry působí silněji.

Situace je následující:

1 – 3 čakra: Somavedic Medic Rubín (částečně také na 4, ale ne tak silně jako Uran)
4 a 7 čakra: Somavedic Medic Uran
5 – 7 čakra: Somavedic Medic Kobalt

 

 

Přístroj lze zakoupit zde. Možná je analýza biopolí čaker a aury zdarma.

 

*u některých modelů i drahokamy

**u některých modelů 24k zlato

BE - zkratka pro jednotky Bovis používané pro radiesthetická měření, označují energetickou vibrační kvalitu, pojmenování podle francouzského fyzika Alfreda Bovise (1871 - 1947) 

 

Zdroj: http://homosignum.blogspot.com/2019/08/somavedic-medic-rubin-mereni-zkusenosti.html

 

 

Mohlo by vás také zajímat:

Přednáška - mikroorganismy

07. 03. 2021

Lidé se často považují za vrcholná díla přírody - je tomu skutečně tak? Toto a mnoho dalšího se dozvíte v přednášce na téma mikroorganismy, kterou vás provede Antonie Krzemieňová.

Žít lepší život

10. 02. 2021

Podívejte se s námi na to, jak začít žít lepší život díky využití síly a energie Somavedicu.

Cestou funkční psychosomatiky

27. 02. 2021

Cesta je jen jediná, v našich hlavách končí i začíná. Poslechněte si velmi zajímavý a inspirativní rozhovor s Antonií Krzemieňovou na téma funkční psychosomatika. Dotýká se toto téma každého z nás. Zvláště pak v této době.

Kontakty

Pobočka

Litoměřická kotlina 383
412 01 Litoměřice

Mobil: +420 724 704 407
E-mail: objednavky@bicomltm.cz

Nejsme plátci DPH
Veden u ŽU v Litoměřicích.


Obchodní podmínky

Provozovatel

Grand Easiness s.r.o
Litoměřická Kotlina 383
411 55 Terezín
IČ: 14420309
DIČ: CZ14420309