Somavedic a účinky v 5ti-vrstvém modelu dle Dr. Klinghardta

02. 02. 2020

Lidskou existenci lze měřit napříč dimenzemi, lidské tělo obklopují neviditelná pole, které jím pronikají a navzájem se ovlivňují. Modely Somavedic (s výjimkou Atlantiku) dokáží spolupracovat s duševním i energetickým polem. Přečtěte si o účincích pětivrstvého modelu Dr. Klinghardta.

Účinky Somavedic v 5ti-vrstvém modelu dle Dr. Klinghardta (lékař, psycholog, ředitel institutu neurobiologie v USA, propagátor celostní medicíny):

Podle nejnovějších poznatků z biofyziky, kvantové mechaniky a matematiky lze lidskou existenci měřit napříč různými dimenzemi. Naše fyzické tělo existuje ve sféře neviditelných polí, která ho obklopují a pronikají skrze něj. Události, ke kterým dochází na jedné vrstvě, ovlivňují také všechny ostatní vrstvy. Každý model Somavedic (s výjimkou Atlantiku) spolupracuje s těmito vrstvami jak subjektivně, tak objektivně na úrovni fyzického těla, energetického poleduševního pole, kvantového pole a Ducha.

Fyzické tělo je součtem našich buněk, tělesné tkáně, orgánů a tělesných tekutin. Nemoci se objevují v těle. Na této vrstvě působí mnoho léčebných procedur. Léčba konvenční medicíny, molekulární medicína (doplňky jako vitamíny, minerály a stopové prvky), hormonální léčba, bylinná medicína, osteopatická léčba, homeopatie, fyzická rehabilitace a terapie, chirurgické zákroky. Všechny ostatní vrstvy v tomto modelu, které se nacházejí mimo fyzické tělo, lze vysvětlit a pochopit pomocí kvantové biofyziky.

Energetické pole
Naše tělo, jinými slovy, všechny naše orgány, produkují elektromagnetické vlny, které jsou měřitelné mimo fyzické tělo. Naše srdce je například obklopeno silným magnetickým polem, které je měřitelné ze vzdálenosti až jednoho metru od našeho těla. EEG - měření elektrických proudů v našem mozku - lze měřit také zvenčí. Nevíme přesně, kde se nacházejí naše receptory pro energetické vnímání. Víme však, že elektromagnetická pole, která obklopují a pronikají našimi těly, interagují s elektromagnetickým zářením našeho životního prostoru, jako jsou přirozená elektromagnetická pole, geopatogenní zóny, zemské paprsky a kmity pocházející z různých hornin a drahých kamenů. Nejdůležitější však je, že také interagují s vysokofrekvenčním i nízkofrekvenčním zářením moderních elektronických zařízení - elektrosmog.
V energetickém poli vznikají četné nemoci tím, že elektromagnetické pole našeho těla je rušeno zářením v našem životním prostředí, přičemž klíčovým faktorem těchto poruch je elektrosmog. Léčby na této úrovni se skládají z osteopatické léčby, akupunktury, dechové terapie, masáží. Velmi účinnou metodou v této druhé vrstvě je vyvažování elektromagnetického záření prostřednictvím elektrosmog neutralizujících účinků Somavedic přístrojů. 

Duševní pole
Energetické pole je spojením mezi fyzickým tělem a mentálním-duševním polem, kde jsou uloženy informace, myšlenky a přesvědčení. Struktura této vrstvy je velmi podobná struktuře počítače: mentální pole ukládá informace. Všechny vzpomínky jsou uloženy jako obrázky v tomto poli. Centrální nervový systém přijímá informace, které jsou načteny z pole. Pouze tehdy, když je obraz načten z naší dlouhodobé paměti, je náš mozek schopen přeložit jej do slov. Veškeré informace, vzpomínky a myšlenky, vše, co jsme zažili z naší koncepce až do současnosti, jsou zde uloženy. Ztráta naší schopnosti pamatovat se je spíše otázkou omezeného příjmu než otázkou snižování kognitivních schopností. Na třetí vrstvě působí mnoho léčebných postupů: konvenční psychoterapie, psycho-kineziologie, EMDR (desenzibilizace a přepracování očního pohybu), terapie v terénu, homeopatie, terapie těla a mysli a tak dále. Zařízení Somavedic začínající od Medic Uran jsou schopna vyvážit prostředí a neutralizovat rušivé faktory, které nám brání v propojení mentálního pole s fyzickým tělem. Somavedic Medic Amber a Somavedic Medic Gold jsou navíc schopni třídit a strukturovat informace v rámci mentálního pole.

Kvantové pole
Existuje realita mimo naše chápání, mimo náš jazyk a mimo naše poznání. Můžeme tuto vrstvu intuitivně vnímat, ale nemůžeme ji analyzovat v naší mysli. Ve fyzice je toto pole popisováno jako “kvantové vakuum”. Pokud přirovnáme třetí vrstvu - mentální pole - k počítači, pak můžeme přirovnat čtvrtou vrstvu k oblaku uložených informací. Naše myšlenky, pocity a zkušenosti - všechny vědomé a nevědomé informace, včetně těch od našich předků - jsou uloženy v naší DNA a našem kvantovém poli.
Čtvrtá vrstva je ovlivněna vlivem našich předků, transpersonálními zkušenostmi, traumatickými událostmi, zkušenostmi v rodinné historii, šamanskými cestami v našich snech, meditativními stavy, cizími energiemi a našimi interakcemi s nimi. Metody, které jsou v této vrstvě úspěšně praktikovány jsou např. hloubkové psychologické terapie dle C.G. Junga, rodinné konstelace dle Berta Hellingera, práce se symboly, barvami, rituály, zpěvem, arteterapií… Spektrum oscilací vydávaných Medic Amber a Medic Gold je naprogramováno a potencováno takovým způsobem, že jim umožňuje třídit a strukturovat informace uložené v kvantovém poli. Tím se aktivují schopnosti samohojení lidského těla a mysli.

Duch

Pátá vrstva popisuje duševní aspekt jedince. Každá kultura měla znalosti o tomto systému a popsala ho jiným způsobem. Tři nižší vrstvy patří do osobní sféry, čtvrtá a pátá vrstva patří do superpersonální sféry. Každá vrstva má hluboký vliv na ty pod ní. Nižší vrstvy zásobují vyšší vrstvy energií a vytvářejí rámy a hranice pro naplněný život.
Příčinu fyzických a duševních nemocí lze nalézt na kterékoli z těchto pěti vrstev. Vlivy způsobující nemoci se mohou vlnit směrem k nižším vrstvám a projevují se ve skutečných onemocněních a nemocech. Léčit lze každou nemoc. Pacient však může být zcela vyléčen pouze tehdy, pokud je léčba ošetřena vrstvou, která způsobuje nemoc. Fyzické tělo, energetické pole a mentální pole jsou samoregulační systémy, které spolu úzce souvisí. Vyšší vrstvy poskytují těm nižším inteligenci a kontrolu. Spodní vrstvy poskytují vyšším vrstvám energii (palivo) a zpětnou vazbu. Znalosti se předávají kvantovému poli a proto se nikdy neztratí. S výběrem vhodného modelu Vám samozřejmě poradíme. Volejte, pište nebo si objednejte osobní schůzku v Somavedic centru, kde se Vám budeme věnovat individuálně.

 

 

Zdroj: Somavedic Distribuční centrum

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=187226465812511&id=100035754751999

 

 

Mohlo by vás také zajímat:

Žít lepší život

10. 02. 2021

Podívejte se s námi na to, jak začít žít lepší život díky využití síly a energie Somavedicu.

Proč je spánek důležitý?

28. 03. 2020

Proč je spánek důležitý? Jaké jsou možnosti měření spánku v domácích podmínkách a jak mohu kvalitu spánku ovlivnit?

Jaro je nejideálnější doba, jak pomoci svému tělu

11. 03. 2020

Jaro je nejideálnější doba, jak pomoci svému tělu, aby pro nás pracovalo co nejefektivněji. Pravidelné jarní očisty, detoxikace a půsty velmi pomáhají nastartovat po dlouhé zimě, kdy jsme se méně pohybovali a potřebovali více tučných jídel, nastartovat regenerační procesy. A i v tomto směru Vám Somavedic může být velkým pomocníkem: Kosmická detoxikace.

Kontakty

Pobočka

Litoměřická kotlina 383
412 01 Litoměřice

Mobil: +420 724 704 407
E-mail: objednavky@bicomltm.cz

Nejsme plátci DPH
Veden u ŽU v Litoměřicích.


Obchodní podmínky

Provozovatel

Grand Easiness s.r.o
Litoměřická Kotlina 383
411 55 Terezín
IČ: 14420309
DIČ: CZ14420309