Jak to probíhá?

Na začátku je vždy hledání příčiny vašich obtíží. Nejprve s vámi probereme váš aktuální zdravotní stav, to, jak se cítíte, jaké máte potíže a poté vám položíme několik otázek z pohledu celostního přístupu. Zajímají nás i souvislosti, které by mohly vaše potíže vyvolávat.

Dalším krokem je testování energetických zátěží ve vašem organismu. Testováním pomocí BBC skenu a speciálních testovacích ampulí zjistíme, které látky ve vašem těle působí rušivě a mohou být příčinou obtíží, ať už se jedná o viry, bakterie, těžké kovy či geopatogenní zóny. Po celou dobu terapie můžete relaxovat a hovořit s terapeutem. Dle vyhodnoceného typu zátěží pak stanovíme vhodné programy na harmonizaci, detoxikaci či vyvedení patogenů z organismu a navrhneme terapeutický plán.

Třetím krokem je samotná biorezonanční terapie přístrojem Bicom, který pomocí elektrod načte frekvence vašeho těla a rozdělí je na harmonickou a neharmonickou složku. Velmi zjednodušeně řečeno – harmonické frekvence do vašeho těla vrátí, posílí je a disharmonické frekvence nebo frekvence patogenů invertuje (otočí) čímž dojde k tomu, že se působení patogenních účinků vyruší. Celá metoda je naprosto bezbolestná, neinvazivní a bez vedlejších účinků.
 

Chci se objednat

Kontakty

Pobočka

Litoměřická kotlina 383
412 01 Litoměřice

Mobil: +420 724 704 407
E-mail: objednavky@bicomltm.cz

Nejsme plátci DPH
Veden u ŽU v Litoměřicích.


Obchodní podmínky

Provozovatel

Grand Easiness s.r.o
Litoměřická Kotlina 383
411 55 Terezín
IČ: 14420309
DIČ: CZ14420309