Somavedic Medic Uran - měření a zkušenosti

08. 06. 2019

Dle Jana Kefera je Uran principem revoluce, převratu a změny k novému… Opravdu nic nevystihuje nový přístroj Somavedic Medic Uran lépe.

V citaci můžeme pokračovat: Uran jako signifikátor činů a událostí symbolizuje vše, co souvisí s reformami, vynálezy, metafysikou, jasnozřením, vzduchoplavectvím, elektřinou, technikou, etc… Pokud bychom si pod vzduchoplavectvím představili například takové astrální cestování (vytělesnění), pak by tato planetární charakteristika od jednoho z největších českých hermetiků dvacátého století, odpovídala i našemu novému Somavedicu. Jedná se, mimo jiné, o nejsilnější sériově vyráběný model Somavedic. Zde je jeho analýza.

Somavedic – Medic Uran
 

 

Somavedic – Medic Uran

Datum uvedení do provozu: 3.8.2017
Okruh aktivního působení: 90 metrů (v průměru, tvar pole: koule)
Vyzařující energie: ca 925 000 BE

Vliv na čakry a auru

 • Do jaké míry má vliv na otevírání čaker: 32% (platí pokud na sobě vědomě pracujeme)
 • Do jaké míry má vliv na harmonizaci biopole čakry: 94%
 • Do jaké míry má vliv na aktivitu čaker: 37%
 • Jaký vliv má na harmonizaci aury člověka - jak dokáže "opravit" auru : 100%
 • Dokáže Somavedic podpořit průtočnost propojovacího kanálu mezi čakrami: ano

Vilv na GPZ

 • Do jaké míry eliminuje vliv GPZ: 100%
 • Do jaké míry eliminuje elektrosmog obecně: 100%
 • Do jaké míry zmírňuje škodlivé působení wi-fi záření: 100%
 • Do jaké míry zmírňuje škodlivé působení blue-tooth záření: 100%
 • Do jaké míry zmirňuje škodlivé působení mikrovlných záření: 100%
 • Do jaké míry zmírňuje škodlivé působení sítí GSM: 100%
 • Do jaké míry zmírňuje škodlivé působení sítí digitálních tv a radio signálů: 100%
 • Do jaké míry zmírňuje škodlivé působení vyzařování elektrického proudu: 95%

 

Další funkce

 • Do jaké míry eliminuje negativní vyzařování z lidí: 100%
 • Do jaké míry eliminuje psychosomatické energie v prostoru: 100%
 • Do jaké míry chrání proti působení torzních polí: 100%
 • Do jaké míry eliminuje škodlivé vlivy chemtrails: 100%
 • Do jaké míry chrání proti působení egregorů náboženství: 95%
 • Do jaké míry působí příznivě na rozvoj mimořádných schopností: 35%
 • Do jaké míry pomáhá prohloubit meditaci: 62%
 • Do jaké míry zlepšuje koncentraci: 83%
 • Do jaké míry působí na zlepšování celkového fyzického zdravotního stavu člověka: 80%
 • Do jaké míry působí na zlepšování psychiky: 50%
 • Do jaké míry eliminuje negativní dopady onkologické "léčby": 64%
 • Působí Somavedic příznivě na všechny bytosti ve svém dosahu působnosti: ano
 • Působí Somavedic příznivě na stav "alfa": ano
 • Dokáže Somavedic odstranit zhoubné nádory: ne
 • Dokáže Somavedic zpomalit růst zhoubných i nezhoubných nádorů: ano
 • Dokáže Somavedic zmírnit negativní vlivy antibiotik: ano
 • Dokáže Somavedic příznivě ovlivnit psychickou pohodu: ano
 • Má Somavedic příznivý vliv na fungování obou mozkových hemisfér: ano
 • Má Somavedic příznivý vliv na fungování propojovacího kanálu mezi mozkovými hemisférami: ano
 • Má Somavedic příznivý vliv na zvyšování životní energie člověka: ano
 • Má Somavedic příznivý vliv na zvyšování frekvence vibrací člověka: ano (Tento parametr se týká lidí, kteří na sobě v této době vědomě pracují. Tím, jak na sobě pracujeme, zvyšujeme si svou frekvenci vibrací. Uran tyto tendence posiluje. To, jaký má vliv na zvýšení frekvence vibrací, je individuální u každého člověka).

 

Somavedic – Medic Uran

 

Vytváří pole Somavedicu ochranu proti působení černé magie?
→ ano

V poli Uranu je téměř nemožné vysávat z druhých lidí energii. To platí jak vědomě, tak nevědomě. V případech, kdy je proti jedinci použita těžká černá magie a je v něm „instalován“ parazit, či umělá astrální parazitická kvazibytost, která mu odsává energii, Uran snižuje její působení.

U Somavedicu Medic byly potvrzeny případy, kdy osoba, která dělala černou magii vědomě a osoba, která tak činila nevědomě (vysávání energie) se dožadovala jeho vypnutí. To je dáno zřejmě několika faktory. Jednak tím, že Somavedic obsahuje frekvence, které ruší určité frekvence, na kterých funguje černá magie – vysávání energie a za druhé tím, že Somavedic neustále čistí celé své okolí od všeho, co je nejen pro lidský organismus nebezpečné a neblahodárné. Uran působí ještě silněji a má ještě větší dosah.
 

Dokáže Somavedic vypudit ze svého pole poltergeisty?
→ ano

Zde samozřejmě záleží na dotyčném poltergeistu, případně skupině poltergeistů a jejich energii a způsobu, jakým si ji obstarávají (to stále zatím nikdo uspokojivě nevysvětlil). Například na úplné vyčištění nechvalně známého statku Pohádka, by byly zapotřebí dva Urany, které by celý prostor budov a jejich bezprostředního okolí vyčistily zhruba za jeden týden.

U Somavedicu Harmonie bylo dvěma vysoce senzibilními lidmi a jedním zemřelým potvrzeno, že pole Somavedicu je pro negativní bytost velmi nepříjemné a naopak na positivní bytost působí jeho energie příjemně. Pro negativní bytost (duši zemřelého) byla bezpečná vzdálenost ca 2,5 m od Harmonie. Dá se předpokládat, že pro tutéž bytost by to bylo u Uranu přibližně 10 metrů.

 

Jak často přístroj čistí svůj prostor?

Přístroj Somavedic zkrátka neustále, ve dne i v noci čistí celý prostor ve svém působišti, a to od všech negativních a pro člověka neblahodárných energií, a naplňuje ho energiemi pozitivními a blahodárnými, a to jak pro lidské tělo, tak pro lidskou psychiku. To se však netýká pouze lidí, ale také předmětů, rostlin, minerálů a zvířat. U rostlin se to týká pouze těch, které nevyhledávají gpz. Rostliny, které vyhledávají těžké geopatogenní energie zpravidla uhynou, protože se v dostatečném čase nedokážou na nové energie, tj. energie Somavedicu, adaptovat. Na rozdíl od zvířat, jako jsou například kočky, které si zvyknou poměrně brzy – většinou to jsou nanejvýše dva až tři dny.

Na základě spolupráce s několika majiteli přístrojů Somavedic jsem udělal analýzu koček, které žijí v domácnosti se Somavedicem. Všechny kočky jsou ve svém domácím prostředí zcela spokojené. Jediný rozdíl je v tom, že po té co byl v domácnosti zapojen Somavedic, si některé z nich hledají poněkud déle místo na spaní. Analýzu jsem vzhledem k jejímu rozsahu zveřejnil samostatně. V jednom případě jsem také proměřil kočičí jídlo před a po působení Somavedicu Atlantik.

 

Experiment s kovovými lahvemi

Model Uran působí silněji než model Medic také na kovy. 

Experiment s kovovými lahvemi

Láhev č.1

 • Hliníková láhev na vodu s uzávěrem z Lidlu
 • Doba působení Somavedicu: 1 hodina
 • Energie před působením: 6 500 BE
 • Energie po působení: 46 000 BE

Láhev č.2

 • Nerezová dvouplášťová termoláhev z Kauflandu
 • Doba působení Somavedicu: 1 hodina
 • Energie před působením: 19 000 BE (láhev vlastním již 2 roky a byla během té doby častokrát harmonizována, pokud by byla nově zakoupená, byla by její energie na podobné úrovni, jako je tomu u láhve z Lidlu)
 • Energie po působení: 52 000 BE

Přístroj Somavedic si můžete zakoupi i u nás

Somavedic


Následuje analýza působení Uranu na vodu.

Působení Uranu na vodu.

Působení na vodu

 • Zdroj vody: voda z kohoutku o energetické hodnotě 6 500 BE
 • Objem: 2 dcl
 • Nádoba: sklenička z obyčejného skla
 • Doba účinku vlivu přístroje: 3 min
 • Vzdálenost skleničky od přístroje: 3 cm
 • Výsledná energetická hodnota po vystavení působení přístroje: 76 000 BE

   
 • Objem: 2 dcl
 • Nádoba: sklenička z obyčejného skla
 • Doba účinku vlivu přístroje: 10 min
 • Vzdálenost skleničky od přístroje: 10 cm
 • Výsledná energetická hodnota po vystavení působení přístroje: 93 500 BE
   
 • Vzdálenost skleničky od přístroje: 30 cm
 • Výsledná energetická hodnota po vystavení působení přístroje: 80 000 BE
   
 • Vzdálenost skleničky od přístroje: 1 m
 • Výsledná energetická hodnota po vystavení působení přístroje: 65 000 BE
   
 • Vzdálenost skleničky od přístroje: 2 m
 • Výsledná energetická hodnota po vystavení působení přístroje: 49 000 BE
   
 • Vzdálenost skleničky od přístroje: 4 m
 • Výsledná energetická hodnota po vystavení působení přístroje: 38 000 BE
   
 • Vzdálenost skleničky od přístroje: 8 m
 • Výsledná energetická hodnota po vystavení působení přístroje: 28 000 BE

  Poznámka: zda se jedná o dvě deci nebo dvacet litrů nehraje roli

 

Analýza čaker

Další zjištění

Somavedic Medic Uran je přístroj, jehož spektrum působení je nesmírně široké a předpokládám, že v budoucnu zjistíme jeho další účinky a působení. Tento přelomový přístroj také dokáže čistit osobní morfogenetické pole člověka a dokáže opravovat DNA. To, že jeho působení poznáte na vyhlazení vrásek, je, jako ostatně u všech Somavediců, samozřejmé. I zde však platí, že tyto účinky lze pozorovat až v období přibližně po jednom roce, resp. toto je velmi individuální a odvíjí se také od životní stylu osob, které v jeho sféře působení žijí. Nicméně tyto účinky, tento „efekt vyhlazení vrásek“ pozná opravdu každý. Krusta přístroje je vyrobena z uranového skla. Uranové sklo znali již staří Římané, kteří byli také dobře obeznámeni se spirituálními vlastnostmi uranu. Na našem území se začalo průmyslově vyrábět v Jáchymově v polovině 19. století. Díky příměsi uranu do skleněné krusty má tento model vyšší účinnost na podílu zvyšování vibrací jemnohmotného těla člověka, než ostatní modely a také celkově působí intensivněji na zvyšování tendencí spirituálního růstu. Jak ale musím zdůraznit, vaši práci za vás neodvede. Tento princip bych okomentoval slovy klasika: „Člověče přičiň se a Bůh ti pomůže.“

 

Doslov

Od 2.10.2016, tedy od zveřejnění analýzy modelu Somavedic Harmonie, jsem dostal již více než 150 emailů s dotazy týkajících se nejen Somavedicu, ale také všech ostatních možných i nemožných přístrojů na eliminaci gpz, elektrosmogu, harmonizace prostoru a spousty dalších věcí, kterými jsem se zabýval. Ani jednou jsem se nesetkal s něčím, co by se mohlo byť jen srovnávat např. s modelem Medic. Ve všech případech byl účinnější i přístroj Harmonie, který často vycházel mnohem levněji a byl výrazně silnější než jiné přístroje – pokud se to tak tedy dalo nazvat. Často jsem se setkal i s tím, že mi dotyčný poslal ke srovnání například plastový kužel, kus zvlněného plechu – ze specifického kovu, či kovovou pyramidu. Na tomto místě bych také rád zmínil, že pokud by měl výrobce Somavedicu aplikovat stejnou cenovou politiku, jako někteří výrobci "zázračných prostředků proti záření všeho druhu“, tak by například přístroj Harmonie nestál 7, nýbrž 70 tisíc. Výrobní cena přístroje zde opravdu není nízká. Skleněná broušená krusta se vyrábí v malé české sklárně, uvnitř přístrojů jsou minerály, polodrahokamy*, drahé kovy**, speciální zesilovač, diody a další zakázkově vyráběné součástky, přičemž musí být navíc každá zvlášť kontrolována. Pokud se podíváme na funkce Uranu a celý jeho výrobní proces, pak lze cenu 17 000,- CZK označit minimálně jako velmi příznivou.

*u některých modelů i drahokamy
**u některých modelů 24k zlato
 
BE - zkratka pro jednotky Bovis používané pro radiesthetická měření, označují energetickou vibrační kvalitu, pojmenování podle francouzského fyzika Alfreda Bovise (1871 - 1947)
 
 

Zdroj: https://homosignum.blogspot.com/2019/04/jak-je-lidstvo-dlouhodobe-ovladano-jak.html

Mohlo by vás také zajímat:

Přednáška - mikroorganismy

07. 03. 2021

Lidé se často považují za vrcholná díla přírody - je tomu skutečně tak? Toto a mnoho dalšího se dozvíte v přednášce na téma mikroorganismy, kterou vás provede Antonie Krzemieňová.

Ampule Corona + a terapeutické protivirové BICOM programy

11. 04. 2020

Máme k dispozici ampule Corona + a terapeutické protivirové BICOM programy na podporu imunity.

Žít lepší život

10. 02. 2021

Podívejte se s námi na to, jak začít žít lepší život díky využití síly a energie Somavedicu.

Kontakty

Pobočka

Litoměřická kotlina 383
412 01 Litoměřice

Mobil: +420 724 704 407
E-mail: objednavky@bicomltm.cz

Nejsme plátci DPH
Veden u ŽU v Litoměřicích.


Obchodní podmínky

Provozovatel

Grand Easiness s.r.o
Litoměřická Kotlina 383
411 55 Terezín
IČ: 14420309
DIČ: CZ14420309